Niszczarki a sposób cięcia

Tu wyróżniamy dwie podstawowe kategorie:

- Niszczarki paskowe, które mają niższą cenę, ale jednorazowo mogą przecinać większą ilość kartek. Pracują ciszej, ale będą szybciej zapełniać kosz i nie gwarantują takiego poziomu bezpieczeństwa.

- Niszczarki paskowo – odcinkowe – a wiec określane niekiedy cross – cut. Charakteryzują się lepszym stopniem tajności i nieco mniejszą objętością powstających odpadów. Znajdują się w tej grupie również takie urządzenia, które tną kartki na mikrościnki a niekiedy nawet na supermikrościnki, które mają 0,8x5 mm. Zasada jest tutaj prosta, że im mniejsze ścinki będą powstawać tym większy będzie stopień bezpieczeństwa.

Jednocześnie jednak im mniejsze ścinki tym mniej kartek na jeden raz urządzenie będzie w stanie zniszczyć. Kosztem większej pracochłonności uzyskujemy wyższy poziom bezpieczeństwa, co bezpośrednio powiązać należy ze stopniami tajności i normą DIN 32757. Jeden ze sposobów podziału niszczarek zależy od stopnia tajności niszczonych dokumentów. Określa to wskazana powyżej norma, która odnosi się właśnie do stopni bezpieczeństwa jakie możemy uzyskiwać.

skala tajności niszczarki Wyróżniamy następujące stopnie tajności DIN:

• DIN 1 – cięcie na paski, które mają od 6 do 12 mm. Takie niszczenie odpowiednie będzie dla działań związanych z ogólnymi materiałami.

• DIN 2 – paski mają szerokość mniejszą niż 6 mm lub powierzchnia ścinki jest mniejsza niż 800 mm kwadratowych. Nadaje się do korespondencji wewnętrznej.

• DIN 3 – stosuje się w przypadku materiałów poufnych, gdy kartka będzie cięta na paski o szerokości mniejszej niż 2mm lub też ścinki, które mają mniej niż 320 mm2. Szerokość jest mniejsza niż 4mm a długość mniejsza niż 80 mm.

• DIN 4 – do materiałów tajnych, ścinki będą miały w tym przypadku powierzchnie mniejszą niż 30 mm2, a szerokość mniejszą niż 2mm, długość niż 15 mm.

• DIN 5 – przeznaczony do dokumentów, które mają charakter ściśle tajny i ścinki powierzchnię mniejszą niż 10 mm kwadratowych, szerokość to mniej niż 0,8 mm a długość mniej niż 13mm.

• Poza normą DIN jest jeszcze 6 stopień tajności – w tym przypadku ścinki będą miały rozmiar 1x5mm, co pozwala zniszczyć jedną kartkę A4 aż na 15 tysięcy kawałków. Jest to przeznaczone do dokumentów tajnych ścisłego przeznaczenia.

Zobacz również